O nás:

Školka je zařazena v síti škol MŠMT, vyhovuje patřičným pedagogickým a hygienickým normám
a standardům. Vaše děti budou vzdělávat pouze odborně vzdělaní pedagogové.

Výhodou je menší kolektiv, rodinné a přátelské prostředí, ve kterém se děti naučí spoustě nových dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby.

Výukové prostředky a podmínky pro výchovu a výuku v naší školce:

•  Učení hrou.
•  Rozvíjení pohybových dovedností.
•  Rozvoj jazykových dovedností.
•  Mensa NTC Learning*
•  Tradiční i netradiční výtvarné techniky.
•  Hudebně pohybové činnosti.
•  Besídky pro rodiče.
•  Ve výukovém programu learngymnastika, netradiční jóga pro děti,
•  Společné výtvarné a pracovní dílny.
•  Plavání.
•  Pravidelné vycházky po okolí, výlety společné pro děti, jejich sourozence,
   rodiče či prarodiče...
•  Poznávání přírody - využívání příznivých přírodních podmínek ve Vysokém Chvojně
   (nádherný přírodní park se zookoutkem, obec s minimimálním provozem...)
•  Krásně vybavené, letos vybudované a oplocené obecní hřiště přímo u školky.
•  Rozvíjení pohybových dovedností.
•  Rozvoj jazykových dovedností.

*) zvyšování efektivity poznávacích technik učení podle nejnovějších neurologických výzkumů  
   prevence dyslexie a poruch učení