Školné pro rok 2018/19

Školné pro rok 2018/19 je ve výši 1300 Kč na měsíc + stravné 35 Kč za celodenní stravu.