Školné

Ač jsme školka soukromá, kde se snažíme ke všemu přistupovat opravdu co nejsvědomitěji, můžeme uklidnit ty z Vás, kteří v okolí slýchají nepodložené a dezinformační zprávy, které šíří i lidé ve veřejných funkcích jiných obcí. Pokud máte zájem o správné informace nejen o  výši školného, kontaktujte prosím přímo paní ředitelku - paní Markétu Vohralíkovou.

2018 / 2019:

1300 Kč na  měsíc  + stravné ve 35 Kč za celodenní stravu