IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  O ŠKOLE

 

Název školy:    Mateřská škola Bublinka

Adresa školy:  Soběslavova 2, 533 21 Vysoké Chvojno 

Zřizovatel:   Mateřská škola Bublinka

Vznik školy: 1.září 2014

Statutární zástupce: Markéta Vohralíková

Ředitelka: Markéta Vohralíková

IČO:    03091236          

Telefon: 603 226 474

e-mail: msbublinka@email.cz

 

Právní forma:  ŠPO

školka je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu A, vložce číslo ___________________ (bude doplněno)

Typ : mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita mateřské školy:         22 dětí.

Kapacita školní jídelny:           22 dětí

Součásti školy : mateřská škola, jídelna

Počet pedagogických pracovníků: 2

Počet provozních pracovníků: 2

Počet tříd: 1

Provozní doba: 7.00 – 16.15

Vedoucí pracovníci:  ředitelka Markéta Vohralíková                                    

Přehled hlavní činnosti školy:  činnost  mateřské školy  je vymezena § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání.

Mateřská škola dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.